Miquel Bernardo Arroyo
Miquel Bernardo ArroyoHospital Clinic. Universitat de Barcelona. CIBERSAM
Luis Caballero Martínez
Luis Caballero MartínezHospital Universitario HM Puerta del Sur-CINAC. Madrid
Miquel Roca Bennasar
Miquel Roca BennasarHospital Joan March. Palma de Mallorca Universitat de les Illes Balears.
Ramón Pigem Palmés
Ramón Pigem PalmésClínica Bellavista. Lleida